Fírinne

Fìrinne

(feer in yeh); oud Iers/ Gaelic woord voor waarheid

Wat is waarheid? Er zijn al vele boeken geschreven over waarheid, wat het is, hoe je er achter komt, of dat dat niet kan, maar dat je er wel naar kan zoeken. Ook veel liedjes gaan over waarheid, of juist over leugens. Een begrip dat dus velen inspireert. Ook mij.

Voor mij is waarheid heel persoonlijk. Iedereen heeft zijn of haar eigen beleving van de werkelijkheid. Waarheid geldt alleen voor degene die heeft waargenomen. Die heeft iets voor waar aangenomen.
Maar een ander die waarneemt, kijkt met andere ogen, door een andere bril, gekleurd door andere ervaringen en neemt en vindt dus iets anders waar. Het is maar net met welk licht je op iets schijnt.

Juist dat verschil in waarheid komt altijd terug in mijn gesprekken. Wat je voor waar aanneemt, is dat nog steeds zo als je het met een andere bril bekijkt? Of kom je er achter dat je jarenlang iets hebt gedacht dat nu anders blijkt te zijn? En kan je inzien dat hetzelfde beeld voor iedereen een andere waarheid betekent?

Is jouw waarheid voor jou nog steeds waar?